Plenerowy “Remus” Teatru Snów z Gdańska na Wigraszku

Spektakl w wykonaniu teatru znanego z niepowtarzalnej poetyckiej stylistyki, prawdziwego klasyka polskiego teatru ulicznego. Poruszającej historii outsidera opartej na motywach słynnej kaszubskiej epopei towarzyszy charakterystyczna dla ulicznych przedstawień widowiskowa forma – szczudła, duże formy plastyczne oraz ogień.

Wtorek, 11.06.2018, godz. 21.00 
park Konstytucji 3 Maja

wstęp wolny 
spektakl towarzyszy XVIII Międzynarodowemu Festiwalowi Teatrów Dzieci i Młodzieży WIGRASZEK 2019

“Remus” to opowieść o samotności niepozornego, a bogatego duchem człowieka, który nie godzi się z zastanym i podejmuje walkę o zmiany w najbliższym otoczeniu. Należy realizować ideały, walczyć w imię Dobra z silniejszymi, a czasowe niepowodzenie nie oznacza ostatecznej klęski. Remus dowiaduje się, że jest z rodu mitycznych Stolemów, i ma do wypełnienia ważną misję. Ma wybawić zapadły zamek czyli obudzić tożsamość kulturową Kaszubów. Próbuje realizować ją na swoją miarę, jeżdżąc po jarmarkach i sprzedając polskie książki i drobiazgi niezbędne w domu. Jest uparty ale nie pozbawiony ludzkich słabości. W kluczowym momencie nie wystarcza mu odwagi i wiary, by misję ostatecznie wypełnić. Choć ponosi porażkę, przekazuje tę ideę następcom. 

W spektaklu powstałym na motywach uznanej za najwybitniejsze dzieło literatury kaszubskiej powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa”, pojawiają się postaci z legend i podań kaszubskich: Smętek, Straszk, Śmierć, Stolemy a także mityczny Zapadły Zamek. Widowiskowa forma przekazu uatrakcyjnia przekazanie prostej i czytelnej opowieści o konieczności kultywowania legend i obrzędów ludowych w zachowaniu tożsamości narodowej oraz krzewienia przywiązania do regionu.

Zespół Teatru Snów przygotowywał się do realizacji przedsięwzięcia kilka lat, gromadząc oryginalne kaszubskie rekwizyty oraz nawiązując współpracę z kaszubskimi twórcami ludowymi, wśród których należy wymienić Waldemara Faryno (współpraca scenograficzna, elementy rzeźbione). Specjalnie dobrana oprawa plastyczna oraz muzyczna jest ważnym elementem każdego spektaklu „Teatru Snów”. W widowisku „Remus” zostaną użyte charakterystyczne dla teatru plenerowego środki: szczudła, duże formy plastyczne oraz ogień. Głównym elementem scenograficznym będzie wielofunkcyjnie używany tradycyjny drewniany wóz drabiniasty, co stanowi odwołanie do europejskiej tradycji ludycznych teatrów wędrownych.

Ogromną rolę w Sztuce Ulicy odgrywa obraz. To właśnie on, podobnie jak w pewnej pięknej piosence, ma zostać przez przypadkowego widza-przechodnia, ocalony od zapomnienia. Dlatego też, zjawiskowa Śmierć na Rynku Nowego Miasta, unosząca się na szczudłach ponad publicznością, na długo pozostanie w pamięci widzów. Podobnie jak zapach palących się drew, wielka rybacka sieć oddzielająca człowieka od marzeń czy sznur na szyi Orła-Skazańca. Przedstawienie teatru z Gdańska zwraca uwagę spójnością przedstawianej historii, historii człowieka samotnie walczącego o coś więcej niż dywan-nielot czy czerwona koszula na wiejskim targu. Przedstawienie oswaja ze Śmiercią, przed którą próbujemy się ukryć, podejmujemy walkę, by w końcu zrozumieć, że podanie ręki jest nieuniknione, jak w ostatnim akordzie sztuki. Nie można jednak zapomnieć, że rzecz cała dotyka wielkiej historii Kaszubów, piękna ich odrębnej kultury i walki o uchronienie tożsamości. I do imienia Remusa, nie sposób nie dodać imienia Aleksandra Majkowskiego, autora ‘kaszubskiego zwierciadła’, którego pewno gdzieś w zaświatach, cieszą teatralne poczynania festiwalowych Gości…Śmierć po kaszubsku, czyli rzecz o 'Remusie' Teatru Snów', Małgorzata Wysocka-Błaszczak, www.sztukaulicy.pl- recenzje

Scenariusz, reżyseria i scenografia: Zdzisław Górski 
Projekty kostiumów: Maciej Wojcieszkiewicz
Wykonanie Kostiumów: Anna Kozaryna i Krystyna Bienias 
Wykonanie rzeźb: Waldemar Faryno
Muzyka: collage
Premiera: lipiec 2009 
Czas trwania: około 45 minut


Teatr Snów zrealizował do tej pory kilkanaście spektakli plenerowych i kilka przedstawień scenicznych. Do najważniejszych należą: Pokusa i Gry – maski (1987), W drodze do raju (1988), Czarodziejski Ptak, Republika marzeń i Sanatorium (1989), Powrót (1990), Podróże (1991), Wizyta (1993), Ogród (1995), Księga utopii (1999), Żuraw i Rejs (2000), Szafarz (2002), Pokój (2005), Pracownia (2006), Stół (2007), Imitacje (2008), Remus (2009), Ulro (2011) i Pielgrzymka (2012), Rudymenty (2014). Teatr prezentował się na wielu prestiżowych festiwalach, między innymi w Awinionie, Marsylii, Lozannie, Edynburgu, Brnie, Stockton, Petersburgu, Gandawie, Sewilli, Archangielsku oraz w Kopenhadze. Występował też w wielu miastach Holandii, Belgii, Hiszpanii, Włoch, Rumunii, Mołdawii, Niemiec, Danii, Szwecji, Czech, Słowacji i Ukrainy. Jest laureatem nagród na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Międzynarodowych Targach Inicjatyw Teatralnych w Pile, Zderzeniach Teatralnych w Kłodzku, otrzymał również Nagrodę Teatralną Wojewody Gdańskiego za twórczą kontynuację tradycji teatru alternatywnego na Wybrzeżu w 1994 roku. Dyrektor artystyczny teatru Zdzisław Górski został w roku 1993 uhonorowany nagrodą im. Jana Dormana przyznaną przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, tytułem Instruktora Roku 1993 przyznawanym przez Zarząd Główny Towarzystwa Kultury Teatralnej oraz Nagrodą Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury za osiągnięcia w roku 1999.


Mecenas Festiwalu

Sponsorzy Festiwalu

Kategoria: Archiwum