ZESPÓŁ

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Dział

Dyrektor Alicja Andrulewicz Stanowisko samodzielne
Zastępca dyrektora Ignacy Ołów Stanowisko samodzielne
Główny księgowy Katarzyna Rainko Dział finansowo-księgowy i kadr
Główny instruktor – kierownik działu Anna Augustynowicz Dział edukacji artystycznej i animacji lokalnej
Kierownik działu Grzegorz Krzymiński Dział logistyki i administracji
Główny specjalista – kierownik działu Agnieszka Małka Dział promocji, marketingu i impresariatu
Główny specjalista – kierownik galerii Anna Naszkiewicz Galeria Sztuki Stara Łaźnia
Kierownik biura Bogusław Topolski Biuro Suwałki Blues Festival
Główny specjalista Joanna Sztelmer-Stabińska Biuro ds. projektów i analiz
Asystent dyrektora Joanna Kundzicz Stanowisko samodzielne