ZESPÓŁ

Schemat struktury organizacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Dział

Dyrektor Alicja Andrulewicz
Stanowisko samodzielne
Zastępca dyrektora Ignacy Ołów Stanowisko samodzielne
Główny księgowy Katarzyna Rainko Dział finansowo-księgowy
i kadr
Główny instruktor Kierownik działu
animacji, edukacji
i organizacji imprez
Anna Augustynowicz Dział animacji, edukacji
i organizacji imprez
Główny specjalista Kierownik działu
promocji, marketingu
i impresariatu
Agnieszka Małka Dział promocji, marketingu
i impresariatu
Kierownik Biura Suwałki Blues Festival Bogusław Topolski Biuro Suwałki Blues Festival
Główny specjalista ds. analiz i pozyskiwania środków zewnętrznych Joanna Sztelmer-Stabińska Stanowisko samodzielne
Specjalista ds. analiz
i pozyskiwania środków zewnętrznych
Agnieszka Tomaszewska Stanowisko samodzielne
Kierownik działu
logistyki i administracji
Grzegorz Krzymiński Dział logistyki 
i administracji
Specjalista ds. technicznych 
Zastępca kierownika działu logistyki i administracji
Grzegorz Świerzbin Dział logistyki 
i administracji
Specjalista ds. obsługi 
Zastępca kierownika działu logistyki i administracji
Tadeusz Grygienć Dział logistyki
i administracji