ODWOŁANE | Na styku kultur: warsztaty pieśni litewskich i gry na kankles

Wielokulturowa Suwalszczyzna to również bogate litewskie tradycje. Zapraszamy na trzydniowe warsztaty tradycyjnych pieśni litewskich oraz gry na wyjątkowym instrumencie, jakim są kankles, które poprowadzi dr Laura Lukenskiene. Uczestnicy spotkań wystąpią na koncercie finałowym z zespołem Šilko Stygos z Kowna.

UWAGA! wydarzenie odwołane
szczegóły >>

16-18.10.2020
SOK, ul. Jana Pawła II 5

Wstęp na warsztaty: 60 zł (za całość) KUP TERAZ >> lub w kasie SOK
16.10 godz. 17.00-20.00 | 17.10 godz. 10.00-13.30, 15.00-18.00 | 18.10 godz. 10.00-13.00, 15.30-16.30 (
próba przed koncertem finałowym)
Kartę zgłoszenia na warsztaty PDF >>  |  DOCX >> prosimy wysyłąć na e-mail: anna.szafranowska@soksuwalki.eu

Bilety na koncert (18.10, godz. 17.00) 20 zł KUP TERAZ >> lub w kasie SOK
z Suwalską Kartą Mieszkańca >>
zniżki do 50%

Październikowe warsztaty tradycyjnych pieśni litewskich oraz gry na kanklės poprowadzi wybitna znawczyni tematu, dr Laura Lukenskiene. Uczestnicy spotkań zaprezentują nabyte umiejętności na koncercie finałowym wraz z muzykami zespołu ŠILKO STYGOS z Kowna. Wydarzenie objęli honorowym patronatem Prezydent Miasta Suwałk Czesław Renkiewicz i Szef Konsulatu Republiki Litewskiej w Sejnach Remigijus Motuzas. 

Kanklės to archaiczny strunowy instrument muzyczny, wykorzystywany w ludowej muzyce litewskiej. Gra polega na szarpaniu strun prawą ręką i wyciszaniu niepotrzebnych strun lewą ręką, podczas gdy instrument spoczywa na kolanach lub na stole. Pierwsze informacje o tym instrumencie pochodzą z XV wieku. Zbliżonym do kankles instrumentem jest cytra, a także łotewskie kokles, fińskie kantele i rosyjskie gusli.

Dr Laura Lukenskienė tradycyjną grą na kankles zainteresowała się jeszcze jako studentka etnologii i folklorystyki litewskiej na Uniwersytecie im. Witolda Wielkiego w Kownie. Uczęszczała do zespołu folklorystycznego, uczestniczyła w ekspedycjach etnograficznych, kultywowała kontakty z grającymi na kankles muzykantami starszego pokolenia. Uczyła się u mistrza Juozasa Telešiusa (1914-2001), ludowego wirtuoza gry na kankles z Alvitas (Vilkaviškis). Przejęła jego unikalną technikę gry na tym instrumencie i propagowała ją w Dziecięcej Szkole Muzycznej „Tututis“ w Kownie. Zgromadzone materiały etnograficzne i wiedzę wykorzystała podczas tworzenia i odnowienia ekspozycji w Oddziale Muzyki Tradycyjnej Muzeum Miasta Kowna (2015-2016). Od 2005 r. uczestniczy w różnorodnej działalności związanej z badaniem i popularyzacją tradycyjnej gry na kankles, m.in. poprzez prezentacje na festiwalach, prowadzenie szkoleń i wykładów na Litwie i zagranicą. Jest organizatorką kowieńskiego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kankles „Kanklės w moich rękach“ (od 2016). Jej wykonań można posłuchać na płycie „Šimtmečio skambesiai / Dźwięki stulecia“ (2019).

Ideą przyświecającą spotkaniom trzeciej edycji “Na Styku Kultur” jest promocja i upowszechnianie muzycznej wielokulturowości pogranicza. Suwalszczyzna jest krainą zróżnicowaną etnicznie i narodowościowo i choć najliczniejszą grupę narodowościową stanowią Polacy, to niemały wpływ na kulturę regionu mieli licznie zamieszkujący tu Litwini, ludność pochodzenia białoruskiego i ruskiego, a także polscy Żydzi i barwni Cyganie. Warsztaty tradycyjnych pieśni to wyjątkowe spotkanie z historią i kulturą mniejszości, poznanie jej, zrozumienie oraz przyjemność – ta płynąca ze wspólnego śpiewu oraz ta, którą daje świadomość otaczającego nas dziedzictwa kulturowego. Każde spotkanie to warsztaty z Mistrzem, praca pod jego kierunkiem i prezentacja efektów na koncercie finałowym. Za nami spotkanie z muzyką cygańską; w kolejnych odsłonach cyklu: pieśni Rosjan staroobrzędowców oraz potańcówka z ludową kapelą. 

Honorowy patronat:

   

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.


 

Kategoria: Archiwum