Na co komu ten Park? 30 lat WPN

Wigierski Park Narodowy, który w 2018 roku odwiedziło ponad 120 tysięcy turystów i który regularnie inwestuje w infrastrukturę, świętuje 30-lecie funkcjonowania. Z okazji jubileuszu planowany jest szereg wydarzeń w WPN oraz premiera sztuki teatralnej „Na co komu ten Park?”, którą zobaczymy w Suwalskim Ośrodku Kultury.

Środa, 23.10.2019, godz. 17.00
Sala im. A. Wajdy, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny

Wigierski Park Narodowy został utworzony 1 stycznia 1989 roku. Położony jest na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, chroniąc kompleks 42 jezior, 180 gatunków ptaków, 32 gatunków ryb i 46 gatunków ssaków, które tam żyją. Najcenniejszymi elementami przyrodniczymi Parku są ekosystemy wodne, a wśród nich największe z jezior – Wigry oraz najdłuższa rzeka w Parku i jedna z najpopularniejszych tras kajakowych Czarna Hańcza. Rozległe obszary leśne, na których dominują sosny i świerki, reprezentują wszystkie typy lasów charakterystycznych dla Puszczy Augustowskiej i całej Polski północno-wschodniej. Dużą część powierzchni Wigierskiego Parku Narodowego zajmują również torfowiska. O bogactwie tutejszej flory decyduje różnorodność zbiorowisk i ich mozaikowy układ. Najbardziej charakterystycznym zwierzęciem i symbolem Parku jest bóbr, zasiedlający brzegi rzek i jezior. Coraz częściej spotkać tu można wilka. Na uwagę zasługują liczne gatunki ptaków drapieżnych i wodnych.

Poza bogatą przyrodą i pięknym krajobrazem na terenie Wigierskiego Parku Narodowego można zobaczyć pamiątki kultury materialnej. Na szczególną uwagę zasługuje zespół poklasztorny w Wigrach oraz zachowane w niektórych wsiach obiekty drewnianego budownictwa ludowego oraz zabytki techniki.

Teren Wigierskiego Parku Narodowego jest udostępniony do zwiedzania i obfituje w szereg atrakcji. Celem Parku jest zachowanie różnorodności biologicznej, składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych oraz przywracanie właściwego stanu zasobów przyrodniczych.

Park posiada wyjątkowo bogatą i różnorodną ofertę edukacyjną. Stanowią ją świetnie oznakowane ścieżki edukacyjne, z licznie występującymi kładkami, pomostami i platformami widokowymi.


Regulamin imprez w Suwalskim Ośrodku Kultury >>

Kategoria: Archiwum