Moja rodzina – Moja Mała Ojczyzna. VI Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej

W tegorocznym Przeglądzie Twórczości Plastycznej inspiracją młodych artystów będzie rodzina. To właśnie najbliżsi ludzie, dziadkowie, rodzice, rodzeństwo kształtują nas jako ludzi, ale i obywateli. Przekazują nam wartości moralne, uczą odpowiedzialności oraz miłości do innych i do ojczyzny – tej dużej i tej małej, lokalnej. Spróbujmy to namalować.

zgłoszenia do 12.11.2018

wstęp wolny | regulamin VI PDTP Suwałki 2018 >>

Rodzina jest dla każdego z nas najważniejsza. Dziadkowie, rodzice oraz środowisko kształtują w nas poczucie obowiązku i odpowiedzialności. Przekazują wartości moralne i ciągłość familijną. To wszystko składa się na tożsamość narodową, na poczucie przynależności do kraju. Mieszkacie w pięknych zakątkach na Suwalszczyźnie. To ona stała się waszym miejscem na ziemi. Urokliwa i niepowtarzalna mała Ojczyzna, z wielowiekową tradycją. Tutaj chodzicie do szkoły, tutaj rodzą się pierwsze przyjaźnie. Zapraszamy do udziału w naszym konkursie plastycznym na temat waszych rodzin. Można namalować nie tylko rodziny ale i także ciekawe miejsca na Suwalszczyźnie. Mamy nadzieje, że nie zabraknie pomysłów na obrazy. Do zobaczenia na wystawie Waszych prac w Suwalskim Ośrodku Kultury.Halina Mackiewicz, Pracownia Plastyczna CENTRUM SOK

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Do konkursu zapraszamy dzieci w wieku: 5‒15 lat z powiatów: augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego.
 2. Każdy z uczestników może przesłać do dwóch prac, które powstały na przełomie 2017/2019 roku. Należy przesłać po jednej pracy od każdego dziecka.
 3. Format prac: A4 i A3, technika prac: malarstwo.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona metryczka zawierająca następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, wiek, tytuł pracy, adres zamieszkania lub adres instytucji, szkoły, imię i nazwisko nauczyciela, instruktora lub innej osoby zgłaszającej, telefon kontaktowy lub e-mail 
  oraz pisemne oświadczenie wyrażenia zgody na wykorzystanie przez organizatora konkursu danych osobowych wraz z wizerunkiem, stanowiące załącznik do regulaminu (pobierz DOCX >>, pobierz PDF >>).
 5. Organizator konkursu nie odpowiada za prace zniszczone podczas transportu.
 6. Prace nagrodzone przechodzą na własność organizatora. Pozostałe prace będzie można odebrać do końca lutego 2019 roku.
 7. Zdjęcia prac nagrodzonych i wyróżnionych umieścimy na stronie internetowej Suwalskiego Ośrodka Kultury.
 8. Prace należy wysłać na adres: Suwalski Ośrodek Kultury, Pracownia Plastyczna CENTRUM, ul. Papieża Jana Pawła II 5, 16‒400 Suwałki.

TERMINY I NAGRODY

 1. Termin dostarczania prac upływa z dniem 12 listopada 2018 roku.
 2. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 15 grudnia 2018 roku w Suwalskim Ośrodku Kultury przy ulicy Papieża Jana Pawła II 5 w Suwałkach.
 3. Oceny prac dokona jury powołane przez organizatora. Dzieci nagrodzone i wyróżnione otrzymają zaproszenia na wystawę i podsumowanie konkursu.
 4. Prace będą oceniane w czterech kategoriach:
  – I kat. dzieci w wieku: 5‒6 lat,
  – II kat. dzieci w wieku: 7‒9 lat,
  – III kat. dzieci w wieku: 10‒12 lat,
  – IV kat. dzieci w wieku: 13‒15 lat.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników Przeglądu jest Suwalski Ośrodek Kultury. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Przeglądu, a także w celach promocyjnych i marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, na podstawie art. 6 ust.1 lit.. a, ale jest niezbędne do udziału w Przeglądzie. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uczestnik Przeglądu zezwala na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych, w tym swojego wizerunku przez Suwalski Ośrodek kultury na potrzeby organizacji, dokumentacji i promocji Przeglądu. Organizator oświadcza, iż dane uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. Nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. Będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

ORGANIZATOR

IV Przegląd Dziecięcej Twórczości Plastycznej jest organizowany przez Pracownię plastyczną CENTRUM Suwalskiego Ośrodka Kultury przy współpracy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział w Suwałkach.

Kategoria: Archiwum

                               
Image Widget