Malarstwo Grażyny Szejdy w Galerii Jednego Obrazu

Prace Grażyny Szejdy można oglądać w Galerii Jednego Obrazu. Artystka tworzy niezwykle barwne pejzaże olejne, dokumentuje interesujące zakątki z ciekawą architekturą, portretuje napotykanych ludzi. Ciekawi ją otaczający świat i fascynuje natura. Nie sposób przeoczyć tej ekspozycji.

Galeria Jednego Obrazu
plac J. Piłsudskiego przy parku Konstytucji 3 Maja

wstęp wolny | wystawa czynna od 12.10 do 12.11.2018

W  jej obrazach szczególną uwagę zwraca z ogromna ilość detali i bogata kolorystyka. To niewątpliwie wynika ze spostrzegawczości, wnikliwości oraz wrażliwości malarki.

„Artysta w szczególny sposób obcuje z pięknem. Piękno jest jego powołaniem, zadanym przez Stwórcę”. (Jan Paweł II, List do artystów)

Powyższe słowa Jana Pawła II są motorem pracy twórczej Grażyny Szejdy, urodzonej w Gołdapi malarki z Suwałk, absolwentki malarstwa na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Sztuki w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Wykorzystanie szerokiej kolorystyki i spokój komponowania obrazu są odbiciem jej osobowości. Inspiruje ją natura, ze swoją przewrotnością i kokieteryjnością, które nigdy się nie nudzą.

Malarka sztukę pojmuje jako sposób komunikowania się z ludźmi. Obraz jest dla niej zarówno efektem procesu twórczego, jak też pewnego rodzaju przesłaniem. Środki artystycznego wyrazu w jej pracach są czytelne i jednoznaczne,  nie ma w nich zbyt wiele miejsca na kalkulację.

 

Grażyna Szejda uczestniczyła w wielu wystawach zbiorowych i poplenerowych. Zrealizowała również wiele wystaw indywidualnych. Jest laureatką regionalnych i krajowych konkursów malarskich. Jej prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (m.in. w Niemczech, we Włoszech, w Kanadzie). Jeden z jej obrazów został podarowany Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II podczas jego wizyty w Ełku w 1999 roku.

W czerwcu 2011 roku przekazała na stałą ekspozycję do Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach kolekcję (20 obrazów) pt. „Jan Paweł II – Pielgrzym pokoju” jako wotum rodziny Grażyny i Mariana Szejdów  za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Kategoria: Archiwum

                               
Image Widget