Limit miejsc wyczerpany | Kurs projektowania graficznego w SOK

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat na nieodpłatne szkolenie graficzne w ramach programu “Sieć na kulturę”. Jego celem jest nabycie i rozwój praktycznych umiejętności projektowania wizualnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W programie między innymi: tworzenie prostych awatarów, komiksów, kolaży i plakatów. Liczba miejsc ograniczona!

25.01-2.02.2022
godz. 9.00-12.00,
online

wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona

Suwalski Ośrodek Kultury bierze udział z projekcie „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”, organizowanym w ramach programu “Sieć na kulturę”. Nieodpłatne szkolenie przeznaczone jest dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 roku życia, a jego celem jest nabycie i rozwój praktycznych umiejętności projektowania wizualnego z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Zajęcia będą odbywały się w formule online, od 25 stycznia do 2 lutego 2022 r., w godzinach 9.00-12.00.

Podczas zajęć zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne narzędzia (programy/aplikacje) do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowiedzą się o przysługujących im prawach autorskich i co to jest creative commons.

W zależności od liczby zgłoszeń i profilu wiekowego chętnych, odbędą się zajęcia w grupie wiekowej 10-14 lat lub 15-18 lat. Poprowadzą je instruktorzy z Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. Start spotkań planowany jest na okres ferii szkolnych 2022 r. w formule online, na platformie TEAMS.

Przykładowe tematy zajęć:

  • tworzenie prostych awatarów
  • tworzenie komiksów
  • tworzenie kolaży
  • tworzenie plakatów, prezentacji, filmików 
  • projektowanie własnego miasta 

Dodatkowych informacji udziela Olga Wielogórska z Pracowni Grafiki i Ceramiki SOK.

Zapisy i informacje pod nr tel. 87 566 08 80, od pon. do pt., w godzinach: 8.00-16.00.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Celem projektu jest:

  • podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników samorządowych instytucji kultury poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
  • wyposażenie placówek SIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”)

 

Kategoria: Archiwum