Konkurs plastyczny Tacy sami – brak różnic między nami

Wraz z Komendą Miejską Policji w Suwałkach zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym promującym szacunek wobec różnorodności kulturowej, zachowań wolnych od nienawiści i przemocy. W konkursie “Tacy sami – brak różnic miedzy nami” mogą wziąć udział uczniowie klas I-VI.

Termin zgłoszeń do 11 czerwca 2021 r. 

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Suwalskim Ośrodkiem Kultury ogłasza konkurs plastyczny TACY SAMI – BRAK RÓŻNIC MIĘDZY NAMI. Praca konkursowa powinna być autorską pracą plastyczną, plakatem. Format pracy to A3 lub A4, technika dowolna. Dopuszcza się utworzenie hasła, motta nawiązującego do podmiotowego zagadnienia. Temat pracy plastycznej ma nawiązywać do promowania szacunku wobec różnorodności kulturowej, zachowań wolnych od nienawiści i przemocy. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych klas I-VI.

Projekt zgłoszony do konkursu zostanie oceniony przez komisję konkursową. Prace konkursowe wraz z załącznikami dostępnymi TUTAJ >> należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 26 w Suwałkach do 11 czerwca 2021 r., do godziny 15.00.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Tacy sami – brak różnic między nami”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/.

Koordynatorem konkursu z ramienia Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach jest mgr Anna Niewiadomska, Specjalista Zespołu do spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, Wydział Prewencji, tel. 47 714 14 52.

W jury konkursu zasiada Mieczysław Iwaszko, prowadzący w SOK Pracownię Sztuk Pięknych.


 

Kategoria: Archiwum, Dla dzieci, Sztuki wizualne