Konkurs plastyczny Rowerowy zawrót głowy

Wraz z Komendą Miejską Policji i Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza zapraszamy młodych rowerzystów do udziału w konkursie plastycznym promującym bezpieczne zachowanie na drodze podczas jazdy rowerem. W konkursie “Rowerowy zawrót głowy” mogą wziąć udział uczniowie klas I-VII.

Termin zgłoszeń do 26 kwietnia 2022 r. 

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz z Suwalskim Ośrodkiem Kultury i Centrum Handlowo-Rozrywkowym Suwałki Plaza ogłasza konkurs plastyczny „Rowerowy zawrót głowy”.

Praca konkursowa powinna być autorską pracą plastyczną. Format pracy A3 lub A4, technika dowolna. Tematyka prac plastycznych powinna promować bezpieczne zachowania na drodze podczas jazdy rowerem. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych, klas I-III oraz IV-VII.

Prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez komisję konkursową. W jury konkursu zasiada między innymi artysta plastyk Mieczysław Iwaszko, prowadzący w SOK Pracownię Sztuk Pięknych.

Prace konkursowe wraz z oświadczeniem rodziców należy dostarczyć do Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, ulica Pułaskiego 26 w Suwałkach, do dnia 26 kwietnia 2022 roku.

Więcej informacji w Regulaminie Konkursu Plastycznego „Rowerowy zawrót głowy”, znajdującym się na stronie http://suwalki.policja.gov.pl/.


 

 

Kategoria: Archiwum