Kategorie
Inne

Historia ZPiT Suwalszczyzna

Suwalszczyzna jest jednym z najstarszych zespołów folklorystycznych w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy widzów w kraju i za granicą. Laureat prestiżowej Nagrody Podlaska Marka, obecnie pod kierunkiem Roberta Śliżewskiego, kontynuuje wielopokoleniowe dzieło, porywa do tańca, wzrusza i bawi popularyzując rodzimąkulturę. Ponad półwieczną pasję i umiejętności prezentował dotychczas na koncertach, festiwalach i tournées w Polsce i za granicą: na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Łotwie, w Estonii, Francji, Niemczech, Rosji, Belgii, Gruzji, Turcji. Wszystko zaczęło się w suwalskim pierwszym liceum. „Suwalszczyznę”stanowił wówczas chór żeński prowadzony przez Józefa Czeszkiewicza. Nie było jeszcze grupy tanecznej ani orkiestry, a na pianinie akompaniował Henryk Szynkowski. W drugim półroczu 1952 r. powstała grupa taneczna. Tym samym ukształtował się Zespól Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”, który w 1953 r. liczył 140 osób.

Kadra zespołu w latach 1952-2023

 
ROK 1952 -1957:
Kierownik zespołu – Bolesław Walczuk
Dyrygent chóru -Józef Czeszkiewicz
Kierownik orkiestry – Henryk Szynkowski
Choreograf – Krystyna Musiałowa (Warszawa) i Jadwiga Kuszel
Konsultanci – Jerzy Kościelny (Warszawa), Janina Kraśko i prof. Mieczysław Krzyński.
 
ROK 1958 – 1964:
Kierownik zespołu – Bolesław Walczuk
Dyrygent chóru – Józef Czeszkiewicz
Kierownik orkiestry – Henryk Szynkowski
Choreograf – Jadwiga Kuszel
Konsultanci: Jerzy Kościelny (Warszawa), Janina Kraśko, Marian Namura, Józef Marciniak, Jadwiga
Mierzejewska (Warszawa).
 
W 1964 r. rozwiązano Zespól Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.
 
W latach 1964 -1973 działała tylko sekcja wokalna.
 
ROK 1964 – 1973:
Kierownik zespołu – Tadeusz Aleksandrow
Kierownik sekcji wokalnej – Janina Kraśko, Mirosław Racewicz.
 
W ciągu 13 lat ZPiT „Suwalszczyzna” wykonał ponad trzysta koncertów licząc imprezy masowe, dla setek tysięcy widzów.
 
W 1978 r. ówczesny dyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Suwałkach Janusz Kopciał reaktywował Zespół Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna”.
 
Kadra zespołu w latach 1978-1980
 
ROK 1978 – 1980:
Choreograf – Irena Goerke (Kętrzyn), Werner Wróbel (Warszawa), Radosława Chandoszko
(Augustów), Krystyna Rekosz (Giżycko)
Kapelmistrz – Marian Szaryński
Chórmistrz – Leszek Wolniak

Początki działalności zespołu były trudne. Zmieniali się instruktorzy, zespół nie posiadał bazy lokalowej. W 1981 r. w „Suwalszczyźnie” pojawił się nowy choreograf i kierownik artystyczny Jerzy Śniechowski, który rozpoczął systematyczną i gruntowną edukacje zespołu. W tym czasie zespół koncertował m.in. we Francji. Tam też zastał go stan wojenny, ogłoszony w Polsce 13 grudnia 1981 r.

Pomimo wielu rozterek i propozycji pozostania we Francji wszyscy członkowie zespołu wrócili do Polski.
 
ROK 1981 – 1983:
Choreograf – Jerzy Śniechowski (Lublin)
Kapelmistrz – Aleksander Witkowski, Stefan Jasiński
Akompaniator – Zbigniew Warakomski
Kierownik organizacyjny – Małgorzata Jaroszek i Ewa Niedźwiecka
Choreograf „Dzieci Suwalszczyzny” – ELŻBIETA Taudul, Małgorzata Jaroszek
Konserwator kostiumów – Anna Andrulewicz
 
ROK 1984 – 1986:
Choreograf – Małgorzata Jaroszek
Kapelmistrz – Bernard Michniewicz
Chórmistrz – Zdzisław Wyszkowski
Choreograf konsultant – MAREK Klepaczewski (Szydłowiec)
Instruktorzy tańca – Jerzy Nazaruk, Maria Lauryn, Krzysztof Masłowski
Akompaniator – Zbigniew Warakomski i Ignacy Ołów
Konserwator Kostiumów – Alina Wierzbińska
Kierownik Organizacyjny – Ewa Niedźwiecka
Choreograf „Dzieci Suwalszczyzny” – Maria Lauryn
 
Zespól Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” działa nieprzerwanie od 1978 r. Przez ten okres z zespołem związany jest Ignacy Ołów. Przygodę z ZPiT„Suwalszczyzna” rozpoczął w roku 1978 jako chórzysta i tancerz. W 1984 r. został zaangażowany jako akompaniator. Od roku 1996 do 2022 roku był
chórmistrzem zespołu. W 2022 roku funkcję chórmistrza zaczęła pełnić pani Pamela Sinicka-Krupa.
 
W połowie lat 80-tych do ZPiT „Suwalszczyzna” z Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” trafił Giedymin Wróblewski, który był konsultantem i choreografem zespołu. Reaktywowany w 1986 r. skład baletu i chóru składał się z uczniów szkół ponadpodstawowych. Zespół wówczas zwany był młodzieżowym Zespołem Pieśni i Tańca Suwalszczyzna.
 
Rok 1987 – 1990:
Choreograf – Gedymin Wróblewski
Chórmistrz – Zdzisław Wyszkowski
Instruktor tańca – Krzysztof Masłowski, Małgorzata Wojdełko
Akompaniament – Ignacy Ołów
Konserwator kostiumów – Iwona Drutis, Elżbieta Krok
Choreograf „Dzieci Suwalszczyzny” – Maria Lauryn
 
Zespól Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” był jak rodzina. Z tą rodziną związała się Małgorzata Wojdełko. Pełniła ona w zespole różne stanowiska. Była m.in. tancerką, choreografem, konserwatorem kostiumów.
 
ROK 1991- 1992:
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz – Antoni Ułanowicz
Chórmistrz – Zdzisław Wyszkowski
Instruktor tańca – Krzysztof Masłowski
Akompaniator – Ignacy Ołów
Kierownik organizacyjny – Eugeniusz Zarachowicz
Konserwator kostiumów – Elżbieta Krok, Aneta Krok
 
ROK 1993 – 1995:
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz – Antoni Ułanowicz
Chórmistrz – Zdzisław Wyszkowski
Instruktor tańca – Marzena Pol
Akompaniator – Ignacy Ołów
Kierownik organizacyjny – Eugeniusz Zarachowicz
 
ROK 1996 – 1999:
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz – Antoni Ułanowicz, Aleksander Witkowski
Chórmistrz – Zdzisław Wyszkowski, Ignacy Ołów
Instruktor tańca – Marzena Pol
Akompaniator – Krzysztof Krzesicki
 
ROK 2000 – 2002
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz – Aleksander Witkowski
Chórmistrz – Ignacy Ołów
Akompaniator – Krzysztof Krzesicki
Instruktor „Dzieci Suwalszczyzny” – Grażyna Iber
 
ROK 2003 – 2008:
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz i akompaniator – Krzysztof Krzesicki
Chórmistrz – Ignacy Ołów
Instruktor tańca – Karol Danowski, Iwona Danowska, Cezary Andrulewicz
Instruktor „Dzieci Suwalszczyzny” – Grażyna Iber, Anna Radziwonowicz
Kapelmistrz kapeli młodzieżowej – Andrzej Raczyło
 
ROK 2009 – 2016:
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz i akompaniator – Krzysztof Krzesicki
Chórmistrz – Ignacy Ołów
Choreograf konsultant – Jarosław Wojciechowski (Warszawa)
Konsultant programowy – Mirosław Nalaskowski
 
Rok 2016-2019
Choreograf – Małgorzata Wojdełko
Kapelmistrz i akompaniator – Krzysztof Krzesicki
Chórmistrz – Ignacy Ołów
Instruktor tańca – Kinga Kobiela
Choreograf Konsultant – Jarosław Wojciechowski
Konsultant programowy – Mirosław Nalaskowski
 
Rok 2019-2023
Choreograf – Robert Śliżewski
Kapelmistrz i akompaniator – Krzysztof Krzesicki
Chórmistrz – Ignacy Ołów/Pamela Sinicka-Krupa
Konserwator kostiumów – Agnieszka Rzadkowska
 
Dzisiaj „Suwalszczyzna” to wielopokoleniowy zespól tańczących i śpiewających oraz grających artystów, czyli blisko 100 osób połączonych wspólna pasja. Zespół jest lokalnym symbolem tradycji i jednym z piękniejszych elementów suwalskiego krajobrazu, którego nigdy nie powinno zabraknąć.