Grupy artystyczne

Zespół Pieśni i Tańca Suwalszczyzna

Suwalska Orkiestra Kameralna

Suwalski Chór Seniora Canto

Suwalska Grupa Twórcza