Grupa Szantowa Wodny Patrol | Szanty przy Starej Łaźni

Zapraszamy na muzyczny rejs pełen słońca, wiatru i przygody! Tym razem na scenie przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia zabrzmią szanty w wykonaniu “Grupy Szantowej Wodny Patrol” z Suwałk.

22.08.2021, godz. 18.00
Bulwary nad Czarną Hańczą 

wstęp wolny
koncerty odbywają się w obowiązującym reżimie sanitarnym

Zapraszamy na muzyczny rejs pełen słońca, wiatru i przygody! Tym razem na scenie przy Galerii Sztuki Stara Łaźnia zabrzmią szanty w wykonaniu “Grupy Szantowej Wodny Patrol” z Suwałk.
 
  

Program koncertów:

  • 1.08.2021 >> Swiernalis
  • 1.08.2021 >> Zmiana Wachty
  • 8.08.2021 >> Augustowska Fabryka Dźwięku
  • 22.08.2021 >> Grupa Szantowa Wodny Patrol
  • 29.08 >> Tonam & synowie

 

 

 

 

Uczestnictwo w koncercie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym. Uczestnicy wydarzenia są również zobowiązani do przestrzegania Regulaminu koncertów Na Dywaniku u Marii – U źródła 2021 oraz stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych, m.in. do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób.

Regulamin imprez i wydarzeń artystycznych w Suwalskim Ośrodku Kultury >>  
Oświadczenie o stanie zdrowia – dorośli >>
Oświadczenie o stanie zdrowia – dzieci >>

Kategoria: Archiwum