“Grunt to… mieć plan!”. Monodram aktora z Teatru Mikrus nagrodzony!

11 czerwca w Podlaskim Instytucie Kultury odbyło się Forum Teatrów Amatorskich w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej “PIKuś” w Białymstoku. Monodram “Grunt to… mieć plan!” zaprezentowany przez Kamila Zyskowskiego z Teatru Mikrus, w reżyserii Mirosławy Krymskiej utorował drogę do sukcesu młodemu artyście, dzięki czemu otrzymał on nagrodę za kreację aktorską.

11 czerwca w Podlaskim Instytucie Kultury odbyło się Forum Teatrów Amatorskich w ramach Wojewódzkiego Przeglądu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej “PIKuś” w Białymstoku. Kamil Zyskowski z Teatru Mikrus, działającego przy Suwalskim Ośrodku Kultury zaprezentował monodram “Grunt to… mieć plan!” w reżyserii Mirosławy Krymskiej. Występ utorował drogę do sukcesu młodemu artyście, dzięki czemu otrzymał on nagrodę za kreację aktorską.

PIKtoGRAmy – to cykl działań teatralnych adresowanych do dzieci i młodzieży z woj. podlaskiego realizowanych, aby inspirować amatorskie środowisko teatralne do poszukiwań twórczych, rozwijania młodych talentów oraz szerzenia kultury żywego słowa. Sama nazwa projektu łączy w sobie skrót nazwy instytucji „PIK” ze słowem „GRA” którego synonimem jest zabawa jak i odtwarzanie przez aktora roli. „MY” daje poczucie wspólnotowości i sprawczości uczestnikom działań. Piktogram zastępuje słowo pisane elementem graficznym i zwiększa czytelność przekazu. Działania teatralne to swoistego rodzaju „piktogram” emocji, zakodowanych znaków, których najlepiej uczyć się w praktyce aktorskiej.

Źródło: https://bit.ly/3xsm7mP

 

 

Kategoria: Aktualności