15.01.2024 | Polskie stroje ludowe zaczynamy od Suwalszczyzny

Pierwsze spotkanie z serii „Polskie stroje ludowe” traktowało o stroju suwalskim. Prowadzenie Magdalena Zielińska-John. Rozmawialiśmy o elementach, ornamentyce  charakterystycznych dla strojów ludowych poszczególnych regionów etnograficznych dzisiejszych ziem Polski, o modzie na „folk” oraz współczesnych stylizacjach inspirowanych strojem ludowym. 

fot. Monika Stankiewicz