Galeria Sztuki Stara Łaźnia

Galeria Sztuki Stara Łaźnia
Suwalski Ośrodek Kultury
ul. A. Wajdy 3
16-400 Suwałki
tel. 87 565 11 30


Wkrótce:

Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń
malarstwo, rysunek i fotografia
wystawa czynna od 30.04 do 30.09.2021

Regulamin zwiedzania wystaw w galeriach GSW Chłodna 20, Patio i GS Stara Łaźnia SOK w okresie stanu epidemii Covid-19 >>


1 maja 2020 r. Suwalski Ośrodek Kultury wzbogacił się o nowy obiekt. Budynek starej łaźni położony przy ul. Andrzeja Wajdy 3 w bezpośrednim sąsiedztwie Bulwarów nad Czarną Hańczą po kompleksowym remoncie zyskał nowe oblicze i zarządcę. Placówka realizuje zadania z szeroko pojętej tematyki kulturalnej, społecznej oraz sportowej, szczególnie potrzebne w rewitalizowanym obszarze Suwałk.

Zrewitalizowana przestrzeń starej suwalskiej łaźni służy suwalczanom na kilka sposobów – jako miejsce prezentacji sztuki współczesnej, spotkań z kulturą, aktywności sportowej, wypoczynku i szeroko pojętej rekreacji. W ramach zadań galeria organizuje zajęcia i warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej, artystycznej, ekologicznej i sportowej, działania pedagogiczno-społeczne i streetworkingowe, ale również spotkania, debaty, spektakle i koncerty plenerowe. Ośrodek Sportu i Rekreacji, korzystając ze znakomitego położenia Starej Łaźni, otworzy wypożyczalnię sprzętu rekreacyjnego. W budynku zaplanowano także punkt gastronomiczny/kawiarnię. To wszystko pozwoli zwiększyć udział suwalczan w kulturze i w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców obszaru rewitalizacji, na którym znajduje się budynek.


Archiwum wystaw >>