Galeria Sztuki Stara Łaźnia z prestiżową nagrodą

25 czerwca, podczas uroczystej gali przyznano nagrody w ramach XX edycji konkursu  „Dom 2020” „O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu”. W gronie wyróżnionych znalazła się Galeria Sztuki Stara Łaźnia, którą uznano za najlepszy budynek w kategorii „Remonty, Rewitalizacje i Modernizacje”. 

25 czerwca przyznano nagrody w ramach XX edycji Konkursu  „Dom 2020” „O Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej – na Szlaku Słońca i Śniegu”. Miasto Suwałki w konkursie „Dom 2020” zajęło I miejsce w kategorii „Remonty, Rewitalizacje i Modernizacje” za budynek Galerii Stara Łaźnia na suwalskich bulwarach. Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe przyznało po raz 20. nagrody za najlepsze inwestycje budowlane. W sumie nagrodzono 42 obiekty w 11 kategoriach. W imieniu Miasta Suwałki nagrodę odebrał Ignacy Ołów, zastępca Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

 

“Konkurs w każdej edycji stawia na rozwój współpracy krajów i regionów z obu stron wschodniej granicy Unii. Międzynarodowa i międzyregionalna formuła oddaje charakter i ideę Wspólnoty Europejskiej, zmierza do objęcia zasięgiem województw, obwodów i regionów – od Skandynawii po Bałkany. Partnerami Konkursu są przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, instytucji administracji budowlanej, ochrony środowiska, wyższych uczelni technicznych, branżowych organizacji i stowarzyszeń. Partnerstwo to oparte jest na wzajemnej wymianie wiedzy i doświadczeń w zakresie nie tylko architektury, budownictwa, urbanistyki, ale również ochrony środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego.

W dotychczasowych 19 edycjach Konkursu rywalizowało ze sobą ponad 900 inwestycji budowlanych, zrealizowanych w przygranicznych regionach Polski, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Słowacji. Były to zarówno nowe, jak i modernizowane obiekty, o zróżnicowanym nakładzie finansowym, reprezentujące bogaty katalog kategorii – od niewielkich lokalnych ośrodków kultury czy sportu, po duże zespoły zabudowy mieszkaniowo-usługowej, hotele, sanatoria, obiekty sakralne czy akademickie, parki naukowo-technologiczne, centra handlowe.”

Źródło: Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin

 


 

Kategoria: Aktualności