Dosłownie. Wystawa malarstwa Andrzeja Zujewicza

Andrzej Zujewicz to artysta zafascynowany naturą i jej pięknem oraz człowiekiem uwikłanym w kaprysy przyrody. Odzwierciedleniem tych inspiracji jest najnowszy cykl obrazów, poprzez swoją formę nawiązujący do monotonii życia przeciętnego człowieka, powtarzalnych czynności i cykliczności naturalnych zjawisk.

Galeria Patio, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny | wystawa czynna do 11.11.2018 (wernisaż odbył się 21.09.2018)

Andrzej Zujewicz urodził się w 1971 roku w Zabrzu. W latach 1991–1997 studiował w ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki i Malarstwa. W 1997 z wyróżnieniem obronił dyplom z malarstwa w pracowni Włodzimierza Kunza. Po studiach zamieszkał na Suwalszczyźnie. Od 2000 roku był kuratorem wystaw w galeriach sztuki: Chłodna 20 i PAcamera (w dawnym Regionalnym Ośrodku Kultury Sztuki w Suwałkach), a od 2014 także w galerii Patio Suwalskiego Ośrodka Kultury. Jest założycielem i przewodnikiem Suwalskiej Grupy Twórczej działającej przy galerii fotografii PAcamera. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek i fotografię.

Zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in.:
– odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2018)
– nagrodę Miasta Suwałki za działalność wystawienniczą (2014)
– stypendium prezydenta Suwałk (2005)
– był finalistą konkursu Obraz Roku 2003 pisma Art & Business
– był finalistą konkursu Obraz Roku 2002 pisma Art & Business
– wyróżnienie na Bielskiej Jesieni, biennale malarstwa (1999)
– stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki (1999).

Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w kraju i za granicą (Niemczech, Japonii, Litwie, USA, Macedonii, Holandii) oraz wystawach indywidualnych, m.in.: w Krakowie (1992, 1996, 1997), Suwałkach (1999, 2001, 2004, 2006, 2017), Koninie (2011).
www.andrzejzujewicz.pl

„Hasłoobrazy” to najnowsza seria obrazów poprzez swoją formę nawiązujących do monotonii życia przeciętnego człowieka, rytmicznych i zamkniętych w powtórzenia schematycznych czynności, ale również, a może przede wszystkim seria, opowiadająca o cykliczności naturalnych zjawisk istniejących w przyrodzie: fenomenie pór roku, deszczu, śniegu, słońca, wiatru, fal morskich, czy gromów podczas burzy.

Obrazy powstałe w technice stemplowej, która polega na każdorazowym przygotowaniu stempla z określonym hasłem rytowanym w linoleum i odbijaniu go farbą olejną lub akrylową na podłożu. Pędzel został zastąpiony stemplem. Powtarzalność stempla ma bezpośrednie odniesienie do grafiki, zaś nadawanie faktury i kolorystyki tym narzędziem, odnoszą się do malarstwa. W ten sposób połączone zostały elementy grafiki i malarstwa.
Świadoma dosłowność obrazów hasłowych nie pozostawia zbyt wiele miejsca na swobodną interpretację, ukierunkowuje odbiorcę na ściśle określone przekazy. Tak jak schematy powszechne w życiu nie pozostawiają zbyt wiele miejsca dla swobody, tak też powtarzalność wschodu i zachodu słońca jest czymś oczywistym. W warstwie treści stemplowane hasło ma bezpośrednie przełożenie na to, co się znajduje na obrazie. Efekt wizualny obrazów hasłowych czasem przypomina impresjonistyczny pointylizm, czasem widoczne są optyczne złudzenia jak w sztuce optycznej op-artu.
Przekornie, z monotonią i schematami walczę właśnie schematycznym i na pozór monotonnym, przesadnie dosłownym malarstwem.

Kategoria: Archiwum