XXIII Kaziuk Suwalski

Kaziuk Suwalski to impreza plenerowa, która odbywa się na ul. A. Patli i W. Witosa w bliskim sąsiedztwie kościoła, któremu patronuje święty Kazimierz Królewicz. Historyczną ciągłość kulturową udaje się zachować dzięki staraniom organizatorów Suwalskiego Ośrodka Kultury działającego wspólnie z parafią. Zapraszamy już 5 marca!

ul. A. Patli i ul. W. Witosa
wstęp wolny
organizator: Parafia pw. św. Kazimierza Królewicza, Suwalski Ośrodek Kultury

zamów transport door-to-door >>

Na kramach nie zabraknie zatem rękodzieła ludowego, artystycznego rzemiosła i regionalnych przysmaków. Oprócz corocznych hitów, czyli palm wielkanocnych, stroików, pisanek, rękodzielniczych serwetek i koszyków z wikliny, będzie można kupić tradycyjne wędliny, sery, sękacze, ręcznie robione lizaki, mrowiska i orzeszki, pączki i obwarzanki, miód i produkty pszczele, czy mieszanki ziół bez konserwantów.

Kaziuk Suwalski to jednak nie tylko zakupy, ale także bogata propozycja muzyczna. Na scenie plenerowej oraz w kościele św. Kazimierza Królewicza zobaczymy i usłyszymy regionalne zespoły muzyczne.


PROGRAM

Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza, ul. W. Witosa
9.00 Msza święta inaugurująca XXIII Kaziuk Suwalski, z oprawą muzyczną Suwalskiego Chóru PRIMO pod dyrekcją dr. Ignacego Ołowia
11.00 Msza święta z oprawą muzyczną Zespołu Śpiewaczego JEZIORANKI oraz Zespołu Pieśni Ludowej SZUWARKI z Wiżajn


JARMARK KAZIUKOWY, ul. A. Patli i W. Witosa
10.00 – 15.00 kiermasz tradycyjnego rękodzieła, sztuki ludowej i regionalnych przysmaków z pogranicza polsko-litewskiego

Występy zespołów ludowych z Suwalszczyzny
scena plenerowa przy ul. A. Patli
10.15 Uroczyste otwarcie XXIII KAZIUKA SUWALSKIEGO
10.30 – 14.30
Kapela PRZEROŚLAKI z Przerośli
Zespół Śpiewaczy ZNAROKU z Przeroślli
Zespół Ludowy SZESZUPA z Rutki–Tartak
Zespół Dziecięco–Młodzieżowy SZESZUPIAKI z Rutki–Tartak
Zespół Śpiewu Tradycyjnego ANCYJAS z Suwałk
Zespół Śpiewaczy NACHODNE z Sejn
Zespół Śpiewaczy WIGRANIE ze Starego Folwarku
Zespół Wokalno–Muzyczny UWROCIE z Suwałk
Śpiewaczka solistka EWA KUPREWICZ z Żywej Wody
Śpiewaczki solistki NATALIA LUTY
oraz ALEKSANDRA MAKSIMOWICZ z Sejn
Kapela ONEGDAJ z Filipowa


Wydarzenie zainauguruje msza o godz. 9.00 w kościele pw. św. Kazimierza Królewicza, której towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu suwalskiego Chóru PRIMO pod kierunkiem dra Ignacego Ołowia, Dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury.

Kaziuk Suwalski, czyli „jarmark odpustowy w nowomiejskich realiach” wywodzi się ze wspólnej dla Polski i Litwy tradycji uczczenia Świętego Kazimierza – patrona Metropolii Wileńskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego, której Suwalszczyzna była częścią do 1795 r. Choć współczesny kiermasz ma charakter bardziej wielkomiejski, to mimo upływu czasu nie zatracił swego kolorytu. Podobnie jak w Wilnie, gdzie główny historyczny jarmark od ponad 400 lat funkcjonuje obok kościoła św. Kazimierza, również w Suwałkach organizowany jest przy parafii pod wezwaniem św. Kazimierza Królewicza.

Dzięki staraniom organizatorów – Suwalskiego Ośrodka Kultury działającego wspólnie z parafią pw. św. Kazimierza – udaje się zachować historyczną ciągłość kulturową Kaziuka Suwalskiego, który podobnie jak jego pierwowzór, Kaziuk Wileński, zmienia charakter w zależności od terminu, w jakim się odbywa. Gdy odpust kazimierski przypada w karnawale – impreza ma charakter ludyczny, jeśli w Wielkim Poście – refleksyjny.

Patronat honorowy nad XXIII Suwalski Kaziukiem objął Prezydent Miasta Suwałk


Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją

Regulaminu imprez w Suwalskim Ośrodku Kultury >>>

5 marca 2023
10:00 — 15:00 (5h)

Imprezy plenerowe

Wszyscy

Link do wydarzenia