ASPI sponsorem działań i partnerem SOK

W środę, 29 grudnia 2021 roku, dr Ignacy Ołów, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury i Piotr Szyszkowski, prezes zarządu suwalskiej spółki ASPI – producenta narzędzi dla branży drzewnej i meblarskiej, podpisali porozumienie o partnerstwie w realizacji projektów kulturalnych przez SOK.

To kolejna tego typu umowa formalizująca partnerską realizację projektów pomiędzy instytucją kultury a lokalnym biznesem. Spółka ASPI już od kilku lat wspiera Suwalski Ośrodek Kultury przy realizacji ważnych wydarzeń kulturalnych. Umowa podpisana przez Piotra Szyszkowskiego, prezesa zarządu ASPI, dra Ignacego Ołowia, dyrektora SOK i Katarzynę Rainko, głównego księgowego SOK w środę, 29 grudnia, jest potwierdzeniem tej długofalowej współpracy.

W 2022 roku spółka ASPI obejmie mecenatem takie flagowe imprezy Suwalskiego Ośrodka Kultury, jak: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Dzieci i Młodzieży “Wigraszek”, Suwałki Blues Festival, Jarmark Kamedulski, Festiwal Filmowy Wajda na Nowo oraz Międzynarodowe Spotkania z Monodramem “O Złotą Podkowę Pegaza”. Dzięki gwarancji wsparcia ASPI, SOK planuje między innymi poszerzenie oferty dla najmłodszych podczas miejskich imprez plenerowych.

Wybór imprez, które zdecydowaliśmy się wesprzeć w przyszłym roku, nie jest przypadkowy – ASPI jest firmą rodzinną i bardzo cenimy działania skierowane do rodzin, młodzieży i dzieci. Od lat, niemal od początku jego istnienia, wspieramy realizację Festiwalu Wigraszek – tę relację zapoczątkował jeszcze mój ojciec, założyciel firmy. Od ubiegłego roku jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w Festiwal Wajdowski. Cieszy nas społeczny wymiar tych przedsięwzięć i możliwość integracji z lokalną społecznością. Zapewniam, że nasza współpraca będzie kontynuowana. – powiedział Piotr Szyszkowski, prezes zarządu ASPI.

Piotr Szyszkowski, prezes zarządu ASPI:

– To nie pierwsza umowa, którą SOK ma zaszczyt i przyjemność podpisywać z ASPI. Spółka wspiera nasze działania już od kilku lat, gwarantując bezpieczeństwo wydarzeniom kulturalnym, które zajmują szczególne miejsce w repertuarze SOK. Bardzo się cieszę, że kontynuujemy tę współpracę. Pozwala nam to spokojnie prowadzić działania, zapewnia komfort stabilizacji i swobodę planowania. To potwierdzenie życzliwych relacji między SOK a ASPI, zaufania do profesjonalizmu pracowników SOK, a także zaangażowania ASPI w działania na rzecz lokalnej społeczności. Jestem za to niezwykle wdzięczny – podkreślił  dyrektor SOK, dr Ignacy Ołów.

dr Ignacy Ołów, dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury:

ASPI to rodzinna firma Alicji, Stanisława, Piotra i Izabeli Szyszkowskich. Ma wieloletnią tradycję produkcji profesjonalnych narzędzi do obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych dla branży drzewnej i meblarskiej w kraju i za granicą. Spółka kontynuuje ponad 30-letnią działalność firm grupy GASS/GASSTECH. Firma aktywnie angażuje się w działania na rzecz kultury, sztuki i sportu w Suwałkach, między innymi: Suwałki Blues Festiwal, międzynarodowe festiwale w zakresie kultury i sztuki, pomagając zdolnym, młodym artystom podczas Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Wigraszek” oraz przybliżając młodemu pokoleniu Suwałk – rodzinnego miasta Andrzeja Wajdy – współczesne kino i film. W 2019 roku spółce przyznano zaszczytny tytuł Mecenasa Kultury Suwałk. 

Suwalski Ośrodek Kultury jest największą instytucją kultury na Suwalszczyźnie oraz nowoczesnym centrum życia kulturalnego Suwałk i regionu. Prowadzi zróżnicowaną działalność kulturalną, ułatwiając mieszkańcom kontakt ze sztuką i rozwijając ich ekspresję twórczą i kreatywność. Sceny SOK goszczą światowej sławy artystów oraz gwiazdy polskiej rozrywki i sztuki. Ośrodek jest także organizatorem wydarzeń kulturalnych adresowanych do ambitnych odbiorców poświęconych teatrowi czy filmowi. Dzięki takim działaniom Suwałki są rozpoznawalnym ośrodkiem kulturalnym w regionie i Polsce.

Fot. Kamil Jutkiewicz


 

 

Kategoria: Aktualności