SGT

suwalska_grupa_tworcza

Suwalska Grupa Twórcza SGT – działająca przy galerii fotografii PAcamera zawiązała się w lutym 2006 roku. Odbyło się wtedy pierwsze spotkanie dziesięciu osób zainteresowanych aktywnością w zorganizowanej formie. Założycielem Grupy był instruktor Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach – Andrzej Zujewicz.

SGT integruje lokalne amatorskie środowisko fotograficzne, motywuje do podnoszenia umiejętności w zakresie fotografii artystycznej.

zbiorowemale

Grupa skupia ludzi różnych profesji, w różnym wieku, mających wspólną pasję, którą jest fotografowanie. Motto Grupy: „fotografowanie z pasją”.

Prace artystów Grupy można oglądać na wystawach zbiorowych, organizowane są ponadto sesje plenerowe, pokazy multimedialne, spotkania z artystami.

Tym co łączy wszystkich uczestników Grupy, jest umiłowanie piękna przyrody Suwalszczyzny oraz chęć artystycznego wyrazu, rejestracji tej fascynacji.

Wspólne wystawy SGT:
I Wystawa SGT (2006 – Suwałki)
Przystanek Wiżajny (2007 – Suwałki)
Rozdroża (2008 – Suwałki i w Waren w Niemczech)
Salon niebieski SGT (2009 – Suwałki)
Meandry Krutyni i Czarnej Hańczy (2009/2012 – prezentowana w Suwałkach, na Śląsku oraz na Litwie)
Suwałki Blues Festival w obiektywie (2010 – Suwałki)
Mistyka bunkrów (2010/2011 – Suwałki i w Wilkasy)
Cisza – naturalnie i subtelnie (2011 – Suwałki), Soleczniki (2011/2012 – Suwałki i Soleczniki na Litwie)
Suwalskie przestrzenie (2012 – Waren w Niemczech, 2013 – Suwałki)
Biebrza – poplenerowa wystawa fotografii (2013 – Suwałki)
Symetrie – Asymetrie (2014 – Suwałki)
THE BEST OF SGT – 10-lecie Suwalskiej Grupy Twórczej (2016 – Suwałki)

Inne formy aktywności:
Dokumentacja fotograficzna Wigierskiego Krzyża w Zatoce Krzyżańskiej – instalacji Gustawa Zemły i Zdzisława Jaroszka. Jej efekty można było oglądać w galerii Chłodna 20 podczas wystawy rzeźby Gustawa Zemły (2006). Ponadto projekcje – pokazy fotografii: Tadeusza Smagacza, Andrzeja Sidora, Stanisława J. Wosia, Marka Wasilewskiego, Krzysztofa Mierzejewskiego, Szymona Jasionowskiego, Jacka Juszkiewicza, Andrzeja Zujewicza, udział w Festiwalu Humoru Why not? w Mariampolu na Litwie (2006) i Rybnickim Festiwalu Fotografii (2009), udział w zbiorowej wystawie fotografików z Olity na Litwie i Suwałk – Pobrzeżna egzystencja (2007), udział w plenerach fotograficznych na Litwie – Znaki miejsca i czasu (2007), w Mikaszówce – Fotoinspiracje (2007), w Rosochatym Rogu – Fotoinspiracje (2008), Tygodniu Fotografii w Grande-Synthe we Francji (2009), udział w wystawie Biurowiec Sztuki (2010 – Suwałki, Plaza), udział członków Grupy w plenerze „Jeden dzień w Alytusie” na Litwie (2013).

Dowiedz się więcej o SGT – KLIKNIJ!