Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń

Galeria Sztuki Stara Łaźnia zaprasza na przekrojową wystawę malarstwa, rysunku i fotografii wybitnego artysty Andrzeja Strumiłły. Wśród ponad 200 eksponatów zobaczymy prace z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz zbiorów prywatnych spadkobierców artysty, również te nieprezentowane wcześniej w Suwałkach.

GS Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3

Wystawa czynna do 30.09.2021 r.
Wernisaż wystawy: 14.05, godz. 18.00

organizacja zwiedzania zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

To kolejna ważna wystawa w prowadzonej przez Suwalski Ośrodek Kultury Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Ekspozycja pod tytułem „Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń” prezentuje dzieła z bogatego dorobku twórczego tego wybitnego artysty i ogromnej liczby dyscyplin, które uprawiał: malarstwo, rysunek i fotografię, rzeźbę. Wystawa będzie prezentowana przez blisko pół roku, od kwietnia do września 2021 r.

Założeniem artystycznym wystawy była prezentacja zróżnicowanej, przekrojowej ekspozycji, z zaakcentowaniem najbardziej charakterystycznych cech twórczości Andrzeja Strumiłły. Wśród wielości eksponatów – zobaczymy ich przeszło dwieście! – obecne są także takie, które dotąd nie były prezentowane w Suwałkach. Prace pochodzą z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz zbiorów prywatnych spadkobierców artysty.

Bogatą ekspozycję uzupełniają niezwykły artystyczny katalog, plansze przedstawiające odręczne notatki i szkice artysty, pamiątki oraz pokazy cyfrowe. Warto podkreślić, że słowo wstępne do katalogu skreślił „artysta słowa”, poeta i eseista Wojciech Kass, a autorem zamieszczonej w katalogu biografii Andrzeja Strumiłły jest jego biograf, wydawca i animator kultury Zbigniew Fałtynowicz.

Kuratorem wystawy jest Anna Strumiłło.

Wernisażowi wystawy towarzyszyć będzie krótki koncert Gabriela Balukiewicza, rodowitego suwalczanina, wirtuoza akordeonu.
Naukę gry na akordeonie rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach. W 2019 roku ukończył Akademię Muzyczną im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w klasie akordeonu. Dokonał prawykonań nowych utworów na akordeon solo, akordeon w różnych formacjach kameralnych oraz na większą obsadę wykonawczą. Współpracował z Teatrem im. Stefana Jaracza w Łodzi, Teatrem Studyjnym  Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schilera w Łodzi oraz z Teatrem Ludowym w Krakowie. 
Gabriel Balukiewicz jest laureatem konkursów o randze ogólnopolskiej i międzynarodowej. Muzyk otrzymał również liczne stypendia za osiągnięcia artystyczne, jak na przykład: w 2016 roku stypendium fundacji Alicji Roszkowskiej “Art S.O.S”, w 2018 roku Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wybitne osiągnięcia artystyczne.

Program:
  • Johann Sebastian Bach – Fuga I d-moll, z Die Kunst Der Fuge, BWV 1080
  • Andrzej Tuchowski – Te lucis ante terminum 
  • György Ligeti – Musica Ricercata, cz. III „Tempo di valse (poco vivace – « à l’orgue de Barbarie »)”
  • Witold Lutosławski – Bukoliki, cz.: II, III, IV, V

Wernisaż wystawy pierwotnie planowano na 9.04.2021 r., w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Strumiłły, z uwagi na pandemiczne obostrzenia przeniesiono wydarzenie na 16 kwietnia, następnie na 30 kwietnia. Z uwagi na ciągłe przedłużanie obostrzeń dotyczących galerii sztuki, również ten termin uległ przesunięciu i ostatecznie wernisaż wystawy będzie miał miejsce 14.05.2021 o godz. 18.00.

Wystawa stanowi część szeroko zakrojonych działań Suwalskiego Ośrodka Kultury promujących twórczość Andrzeja Strumiłły. Dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu SZTUKI WIZUALNE 2021 otrzymał projekt SOK pn. “Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże”. Wsparcie w wysokości ponad 31.000 zł pozwoli znacząco rozbudować edukacyjny kontekst stałej wystawy dzieł artysty prezentowanych w Galerii Sztuki Stara Łaźnia (Kolejny projekt artystyczny SOK z dofinansowaniem Ministra Kultury >>).

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury i w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Fot. Kamil Jutkiewicz

Kategoria: Aktualności, Sztuki wizualne, Wydarzenia nadchodzące