Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń

Galeria Sztuki Stara Łaźnia zaprasza na przekrojową wystawę malarstwa, rysunku i fotografii wybitnego artysty Andrzeja Strumiłły. Wśród ponad 200 eksponatów zobaczymy prace z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz zbiorów prywatnych spadkobierców artysty, również te nieprezentowane wcześniej w Suwałkach.

GS Stara Łaźnia, ul. A. Wajdy 3

Wystawa czynna do 30.09.2021 r.
Wernisaż wystawy: 14.05, godz. 18.00

organizacja zwiedzania zgodnie z obowiązującym reżimem sanitarnym.

To kolejna ważna wystawa w prowadzonej przez Suwalski Ośrodek Kultury Galerii Sztuki Stara Łaźnia. Ekspozycja pod tytułem „Andrzej Strumiłło – Człowiek – Przestrzeń” prezentuje dzieła z bogatego dorobku twórczego tego wybitnego artysty i ogromnej liczby dyscyplin, które uprawiał: malarstwo, rysunek i fotografię, rzeźbę. Wystawa będzie prezentowana przez blisko pół roku, od kwietnia do września 2021 r.

Założeniem artystycznym wystawy była prezentacja zróżnicowanej, przekrojowej ekspozycji, z zaakcentowaniem najbardziej charakterystycznych cech twórczości Andrzeja Strumiłły. Wśród wielości eksponatów – zobaczymy ich przeszło dwieście! – obecne są także takie, które dotąd nie były prezentowane w Suwałkach. Prace pochodzą z kolekcji Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i Muzeum Okręgowego w Suwałkach oraz zbiorów prywatnych spadkobierców artysty.

Bogatą ekspozycję uzupełniają niezwykły artystyczny katalog, plansze przedstawiające odręczne notatki i szkice artysty, pamiątki oraz pokazy cyfrowe. Warto podkreślić, że słowo wstępne do katalogu skreślił „artysta słowa”, poeta i eseista Wojciech Kass, a autorem zamieszczonej w katalogu biografii Andrzeja Strumiłły jest jego biograf, wydawca i animator kultury Zbigniew Fałtynowicz.

W dźwiękowym otwarciu wystawy z recitalem wystąpi rodowity suwalczanin, wirtuoz akordeonu, Gabriel Balukiewicz.

 

Kuratorem wystawy jest Anna Strumiłło.

Wernisaż wystawy pierwotnie planowano na 9.04.2021 r., w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Strumiłły, z uwagi na pandemiczne obostrzenia przeniesiono wydarzenie na 16 kwietnia, następnie na 30 kwietnia. Z uwagi na ciągłe przedłużanie obostrzeń dotyczących galerii sztuki, również ten termin uległ przesunięciu i ostatecznie wernisaż wystawy będzie miał miejsce 14.05.2021 o godz. 18.00.

Wystawa stanowi część szeroko zakrojonych działań Suwalskiego Ośrodka Kultury promujących twórczość Andrzeja Strumiłły. Dofinansowanie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z programu SZTUKI WIZUALNE 2021 otrzymał projekt SOK pn. “Andrzej Strumiłło. Psalmy, kamienie, pejzaże”. Wsparcie w wysokości ponad 31.o00 zł pozwoli znacząco rozbudować edukacyjny kontekst stałej wystawy dzieł artysty prezentowanych w Galerii Sztuki Stara Łaźnia (Kolejny projekt artystyczny SOK z dofinansowaniem Ministra Kultury >>).

Uczestnictwo w wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu imprez i wydarzeń artystycznych organizowanych w Suwalskim Ośrodku Kultury i w okresie obostrzeń związanych z zagrożeniem epidemicznym, zgodnie z którym każdy uczestnik wydarzenia jest m.in. zobowiązany do wypełnienia oświadczenia o stanie zdrowia. Dokument można pobrać ze strony (Oświadczenie dorośli / Oświadczenie dzieci) i przynieść wypełniony lub wypełnić na miejscu. Uczestnicy zajęć są również zobowiązani do stosowania się do powszechnie obowiązujących przepisów sanitarnych.

Fot. Kamil Jutkiewicz

Kategoria: Aktualności, Sztuki wizualne, Wydarzenia nadchodzące