VI Suwalski Salon Sztuki zgłoszenia

Jest nam niezmiernie miło zaprosić Państwa do udziału w kolejnej, szóstej już, zbiorowej wystawie organizowanej pod nazwą Suwalski Salon Sztuki.

Naszym zamiarem jest, aby na ekspozycji w Galerii Sztuki Współczesnej Chłodna 20, zostały zaprezentowane najnowsze dokonania czynnych artystycznie malarzy, rzeźbiarzy, grafików, rysowników oraz fotografów z Suwałk i regionu. Ekspozycji towarzyszyć będzie katalog, bogato ilustrujący to wyjątkowe wydarzenie.

Liczymy na aktywne uczestnictwo Państwa w wystawie, a także dotąd nieznanych
w naszym środowisku młodych twórców – absolwentów uczelni artystycznych. Zwracamy się z prośbą o rozpropagowanie informacji o Suwalskim Salonie Sztuki wśród swoich znajomych.

Regulamin VI Suwalskiego Salonu Sztuki, wraz z załącznikami do pobrania, znajduje się na stronie www.soksuwalki.eu,.

Osobą do kontaktu jest kurator wystawy – Patrycja Trzeciecka, tel. 87 5664211,
87 5638540), e-mail: patrycja.trzeciecka@soksuwalki.eu.

Udział w VI SSS jest nieodpłatny.

Zgłoszenia (przysłania wszystkich w/w materiałów) należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 maja 2024 r.

Na VI SSS przyjmowane będą wyłącznie prace powstałe po dniu 1 stycznia 2022 roku –
z dwóch ostatnich lat.

Zdjęcia z V Suwalskiego Salonu Sztuki (2022).

Fot. Izabela Muszczynko