Transportem door-to-door na wydarzenia kulturalne

Transportem door-too-door na wydarzenia kulturalne

Uprzejmie informujemy, że w związku z przystąpieniem Miasta Suwałki do realizacji projektu pt. „Usługa door-to-door w Mieście Suwałki” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, na terenie Suwałk świadczona będzie nowa, bezpłatna usługa mająca na celu zaspokajania potrzeb transportowych mieszkańców Suwałk, którzy mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się w celu aktywizacji społeczno-zawodowej.

UWAGA! Realizacja usługi nieodpłatnego dowozu na wydarzenia kulturalne osób z dysfunkcją ruchu wymaga zgłoszenia zapotrzebowania z dwudniowym wyprzedzeniem pod numerem telefonu 87 565 28 94 lub 562 89 70.

Dokumenty do pobrania można znaleźć pod tym linkiem >>

Szczegółowe zasady organizacji i świadczenia usług transportowych door-to-door zostały precyzyjnie określone w Zarządzeniu nr 55/2021 Prezydenta Miasta Suwałk z dnia 18 lutego 2021 roku.