Podsumowanie programu Bardzo Młoda Kultura w PIK

19 października 2023 r. w Podlaskim Instytucie Kultury odbyło się podsumowanie programu Bardzo Młoda Kultura. W projekcie wziął udział Suwalski Ośrodek Kultury. W trakcie podsumowania wręczono podziękowania za realizację projektów lokalnych.

Podczas konferencji, podobnie jak w całym programie, w centrum uwagi była młodzież Celem projektu było to by młodych ludzi nauczyć nie tylko korzystać z oferty kulturalnej, ale także tę ofertę tworzyć.
 
 

źródło: Podlaski Instytut Kultury