Konkurs plastyczny „Jesteśmy różni, ale równi”

Komenda Miejska Policji w Suwałkach wraz partnerami konkursu, Suwalskim Ośrodkiem Kultury i Państwową Uczelnią Zawodową imienia profesora Edwarda Franciszka Szczepanika w Suwałkach, ogłasza konkurs plastyczny „Jesteśmy różni, ale równi”. Prace konkursowe mogą zostać wykonane dowolną techniką rysunkową lub malarską, pozwalającą na utrwalenie obrazu na arkuszu formatu A3 lub A4. Celem konkursu jest zapobieganie dyskryminacji rasowej, promowanie szacunku wobec różnorodności kulturowej, promowanie zachowań wolnych od przemocy oraz nienawiści, a przede wszystkim uczenie tolerancji.

Prace konkursowe należy dostarczyć do suwalskiej Policji, do dnia 14 czerwca 2024 roku.