PRZEDŁUŻONY TERMIN ZGŁOSZEŃ! Ogólnopolski Konkurs Chórów Dziecięcych

Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Dziecięcych. Zgłaszać się mogą chóry w dwóch kategoriach: dziecięce chóry szkolne – do 16 lat oraz dziecięce chóry pozaszkolne – do 16 lat. 

Konkurs odbędzie się 27 kwietnia 2024 r. w Suwałkach.

Uwaga !!! Dodano nową kategorię wykonawców: chóry działające przy szkołach muzycznych – do 16 lat.
Przedłużony termin zgłoszeń!!!
Na zgłoszenia czekamy do 29 marca 2024 r.

Celem konkursu jest upowszechnianie śpiewu chóralnego w szkołach, placówkach i instytucjach kultury oraz popularyzacja wśród dzieci polskiej muzyki chóralnej.
Konkurs ma również za zadanie doskonalić poziom wykonawczy chórów. Zgłaszać się mogą chóry w dwóch kategoriach: dziecięce chóry szkolne – do 16 lat oraz dziecięce chóry pozaszkolne – do 16 lat. 

Uczestnicy zaprezentują dowolne utwory a cappella i/lub z towarzyszeniem fortepianu, w tym co najmniej 2 utwory kompozytorów polskich.

Na zgłoszenia czekamy do  22 marca. Kartę zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: sok@soksuwalki.eu

Chóry zostaną poinformowane o zakwalifikowaniu drogą mailową do dnia 8.04.2024 r.