Wieczór Litewski w SOK. Teatr, śpiew i taniec

Pierwszy „Wieczór Litewski” w Suwałkach odbył się w 1907 r. Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Litwę młodzi suwalscy Litwini dla uczczenia tegoż wydarzenia organizują „Wieczór Litewski” w SOK-u. W programie premiera komedii „Trzy ukochane” w oprawie taneczno-muzycznej. Na scenie wystąpią również litewskie zespoły artystyczne z Puńska, Sejn oraz Suwałk.

Czwartek, 28.06.2018, godz. 19.00 
Sala Kameralna, ul. Jana Pawła II 5

wstęp wolny

„Litewskie wieczory” na przełomie XIX/XX w. były ważnym elementem odrodzeniowym Państwa Litewskiego. Podczas takich wieczorów wystawiano przedstawienia, śpiewano pieśni patriotyczne, grano monologi, organizowano potańcówki. Odbywały się one w stodołach, na klepiskach. Do dnia dzisiejszego popularne są Teatry Stodolane, które nie tylko nazwą ale i repertuarem nawiązują do starych litewskich tradycji. Warto zaznaczyć, że w takiej XIX atmosferze narodził się litewski teatr. W 1899 r. podczas wieczoru w Pałandze wystawiono pierwszą litewską komedię autorstwa Keturakisa „Amerika pirtyje” („Ameryka w łaźni”). Wieczory litewskie popularność zyskały nie tylko w całej Litwie ale i wszędzie tam, gdzie mieszkali Litwini.

Pierwszy „Wieczór Litewski” w Suwałkach odbył się w 1907 r. Z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Litwę młodzi suwalscy Litwini dla uczczenia tegoż wydarzenia organizują „Wieczór Litewski” w suwalskim SOK-u. W ramach wieczoru odbędzie się premiera komedii „Trys mylimos” („Trzy ukochane”) autorstwa Žemaitė (reżyser Jolanta Malinowska-Wiaktor) w oprawie taneczno-muzycznej (kierownik muzyczny Arnold Woźnialis). Na scenie wystąpią również litewskie zespoły artystyczne z Puńska (Grupa taneczna „VYČIAI”, kierownik Asta Pieczulis), Z Sejn (Kapela ludowa „ŠALCINIS”, kierownik Vytautas Gavutis) oraz z Suwałk (Litewski zespół „ANČIA”, kierownik Witold Boćwiński).


Organizatorzy: Fundacja ART CLUB, Wspólnota Litwinów w Polsce
Współorganizatorzy: Konsulat Republiki Litewskiej w Sejnach, Suwalski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Litwinów w Polsce, Dom Kultury Litewskiej w Puńsku
Patronat honorowy: Prezydent Miasta Suwałk

Kategoria: Archiwum

                               
Image Widget