bip.gov.pl
RSS
A A A K

Aktualne przetargi zapytania ofertowe i zawiadomienia SOK

ZAPYTANIA OFERTOWE / KONKURSY OFERT

Zaproszenie do współpracy organizacje pozarządowe (18.03.2020)

Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe (18.03.2020)
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe załącznik nr 1 (18.03.2020)
Otwarty konkurs ofert organizacje pozarządowe załącznik nr 2 (18.03.2020)


Otwarty konkurs oferty na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 (18.03.2020)
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie kawiarenki Noniewicza 71 formularz (18.03.2020)


Ogłoszenie o wynajmie powierzchni przeznaczonej na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (6.02.2020)

Unieważnienie ogłoszenia o wynajmie powierzchni na ustawienie maszyn vendingowych w SOK, ul. Papieża Jana Pawła II 5 (6.02.2020)

Ogłoszenie Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury o składaniu ofert na wynajm powierzchni pod automaty vendingowe

Dyrektor Suwalskiego Ośrodka Kultury informuje o unieważnieniu ogłoszenia

Wynajem powierzchni przeznaczonej na ustawienie maszyn vendingowych w SOK ul. Papieża Jana Pawła II 5


PRZETARGI NIEOGRANICZONE

„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”
FKiK.26.4.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) >>

***

Odpowiedź na zapytania wykonawcy nr 1. Zmiana treści SIWZ nr 1

***

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert

***

Zawiadomienie o unieważnieniu 1,3,4,5,6,7 części postępowania - "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach" nr FKiK26.4.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach" nr FKiK26.4.2019 - w części 2

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym nr FKiK.26.4.2019


„Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach” FKiK.26.3.2019

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) >>

***

Odpowiedzi na zapytania wykonawców, zmiana treści SIWZ i zmiana terminu składania oferty FKiK.26.3.2019

Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 2 FKiK.26.3.2019

Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 3 FKiK.26.3.2019

Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr 4, Zmiana treści SIWZ nr 2 FKiK. 26.3.2019

***

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach

***

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w sprawie oceny ofert w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

***

Zawiadomienie o unieważnieniu 1,2,3,4,6,8,9 części postępowania w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

***

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na Remont i modernizację obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach FKiK 26.3.2019

Sprostowanie oczywistej pomyłki pisarskiej w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty FKiK. 26.3.2019 SPR

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr FKiK.26.3.2019 pn. “Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach”

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - FKiK.26.3.2019 pn. "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach"


ZAWIADOMIENIA / OŚWIADCZENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - wynajem dwóch scen podczas XII Suwałki Blues Festival

Zawiadomienie o unieważnieniu części postępowania. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont i modernizacja obiektu SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach.

Oświadczenie o udzieleniu zamówienia na wykonanie koncertu Kenny Wayne Shepherd w dniu 12.07.2019 r. podczas Suwałki Blues Festival 2019 >>Opublikował: Agnieszka Małka
Publikacja dnia: 20.03.2020
Podpisał: Agnieszka Małka
Dokument z dnia: 18.03.2020
Dokument oglądany razy: 44 043