bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 18.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie pytań i odpowiedzi

Aktualne przetargi zapytania ofertowe i zawiadomienia SOK

PRZETARGI NIEOGRANICZONE

Przetarg nieograniczony: Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach>>>

 1. formularz ofertowy - załącznik numer 1
 2. formularz cenowy - część 1 - załącznik numer 2.1, formularze cenowe - część 2-11 - załączniki numer 2.21 do 2.2.10
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału - załącznik numer 3
 4. wykaz robót - załącznik numer 4
 5. wzór umowy 1 - załącznik nr 5.1
 6. wzór umowy 2 - załącznik nr 5.2
 7. oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia - załącznik nr 6
 8. wzór gwarancji - załącznik nr 7
 9. zobowiązanie podwykonawcy - załącznik nr 8
 10. grupa kapitałowa - załącznik nr 9
 11. oświadczenie podwykonawcy - załącznik nr 10
 12. wykaz osób - załącznik nr 11

Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach" w jednym pliku >>>

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane >>>

Remont elewacji i dachu budynku SOK>>>

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury
część pierwsza >>>

część druga >>>

Zapytania i odpowiedzi do przetargu "Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach" >>>

Zmiana treści SIWZ oraz informacja o przedłużeniu terminu składania ofert >>>

ZAWIADOMIENIA

-

ZAPYTANIA OFERTOWE

-Opublikował: Kamila Jurewicz
Publikacja dnia: 18.05.2018
Podpisał: Michał Ptaszyński
Dokument z dnia: 27.04.2017
Dokument oglądany razy: 15 079