bip.gov.pl
RSS
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 16.04.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie dokumentów

Archiwalne przetargi, zapytania ofertowe i zawiadomienia SOK

2018

Suwałki Blues Festival 2018: Wykonanie namiotu sponsorskiego wraz z wygrodzeniem terenu na potrzeby obsługi gości zgodnie ze specyfikacją >>>

2017

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu dwóch nagrzewnic, zapewniania nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną w dniu 16.12.2017 r. koncertu zespołu Zmiana Wachty, w dniu 17.12.2017 r. Wigilii Miejskiej i koncertu zespołu Shamrock na Placu Marii Konoponickiej >>>


Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Jarmarku Kamedulskiego 2017 >>>


Wykonanie namiotu sponsorskiego wraz z wygrodzeniem terenu na potrzeby obsługi gości podczas wydarzenia 10. Suwałki Blues Festival 2017 zgodnie ze specyfikacją >>>


Przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwalskiego Maratonu Folkowo-Szantowego (19-20.08.2017) na terenie Zalewu "Arkadia" w Suwałkach >>>

Unieważnienie zapytania ofertowego na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwalskiego Maratonu Folkowo-Szantowego 2017


Unieważnienie zapytania ofertowego dotyczącego wynajmu sceny, zapewnienia nagłośnienia i oświetlenia wraz z obsługą techniczną koncertu zespołu LEMON w ramach imprezy Powitanie Lata na Stadionie Miejskim w dniu 30 czerwca 2017 roku


2016

JARMARK KAMEDULSKI 2016: Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej >>>


Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwałki Blues Festival 2016 >>>

Sprostowanie do powyższego zapytania >>>


Zapytanie ofertowe - zabezpieczenie (wygrodzenie terenu) imprez masowych >>>

Protokół z wyboru oferty >>>


OGŁOSZENIE: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów osobowego i ciężarowego do 3,5 tony >>>

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia!

Załączniki do powyższej specyfikacji:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty "Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch samochodów osobowego i ciężarowego do 3,5 tony dla Suwalskiego Ośrodka Kultury" >>>

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU >>>

2015

Nowe ogłoszenie o przetargu – sprzedaż pianin (14.08.2015) - KLIKNIJ!


Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi gastronomicznej podczas Jarmarku Kamedulskiego 2015 - KLIKNIJ!


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Wynajem backlinu oraz ekipy realizatorskiej na imprezę plenerową pn. Suwałki Blues Festival w dniach 9-11.07.2015 r zgodnie z Riderami wykonawców - KLIKNIJ!


Zapytanie ofertowe dotyczące obsługi gastronomicznej podczas Jarmarku Kamedulskiego 2015 - KLIKNIJ!


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia: Wynajem backlinu oraz ekipy realizatorskiej na imprezę plenerową pn. Suwałki Blues Festival w dniach 9-11.07.2015 r zgodnie z Riderami wykonawców - KLIKNIJ!


Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w zabytkowym budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury, na potrzeby kulturalno-edukacyjne, przy ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach. Numer ogłoszenia: 132536 - 2015. Ogłoszenie o zamówieniu - usługi.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz ofertowy
Oświadczenie_spełnienie_warunków
Wykaz_usług
Wykaz_osób
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia
Oświadczenie_wykluczenie
Informacja_grupa_kapitałowa
Umowa
Program_budynek_Noniewicza 71
Oświadczenie podwykonawcy
Zobowiązanie_podwykonawcy

Zawiadomienie o wyniku przetargu na "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w zabytkowym budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury, na potrzeby kulturalno-edukacyjne, przy. ul. T. Noniewicza 71 w Suwałkach"


Zapytanie ofertowe dotyczy: Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia sceny na pl. Marii Konopnickiej oraz dwóch klubów: Open Suwalszczyzna przy ul. Noniewicza 71A , Miejska Sieja ul. Kościuszki 54 wraz z obsługą techniczną podczas Suwałki Blues Festival w dniach 09-11 lipca 2015 roku


Zapytanie ofertowe na przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej podczas Suwałki Blues Festival 2015 w dniach 10-11 lipca 2015 r. na terenie Parku Konstytucji 3 Maja i ul. Kościuszki w Suwałkach - KLIKNIJ!

ZAŁĄCZNIK:

* W związku otrzymanymi zapytaniami dotyczącymi formularza ofertowego uprzejmie informujemy, że nie ma obowiązku uzupełniania pkt. 3 Oferty „Cena podstawowego pakietu żywieniowego brutto” ze względu na to, że punkt ten nie podlega ocenie.

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu dwóch scen, obsługi medialnej w postaci telebimów, zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia scen wraz z obsługą techniczną podczas Suwałki Blues Festival w dniach 10-11 lipca 2015 roku – KLIKNIJ.

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz OFERTA
Wykaz usług
Postanowienia umowy
Specyfikacja sprzętowa
Ridery wykonawców


Zapytanie ofertowe Jarmark Kamedulski 2015
(dotyczy wynajmu sceny, zapewnienia nagłośnienia, oświetlenia wraz z obsługą techniczną w/w podczas Jarmarku Kamedulskiego w dniu 8.08.2015)


PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYMIANĘ DACHU W BUDYNKU SOK UL. NONIEWICZA 71 w SUWAŁKACH:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonanie zadania "Wymianę dachu na budynku SOK przy ul. Noniewicza 71 w Suwałkach"


ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SANITARNĄ IMPREZ MASOWYCH


ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ ZABEZPIECZENIA (WYGRODZENIA TERENU) IMPREZ MASOWYCH


ZAPYTANIE OFERTOWE - ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY IMPREZ MASOWYCH

2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: „Dostawa fortepianu koncertowego”. CPV: 37311000-1 TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wartość zamówienia – poniżej progu 130.000 euro

Załącznik nr 1 – Oferta w sprawie wykonania zamówienia publicznego >>>
Załącznik nr 2 – Oświadczenie >>>
Załącznik nr 3 – Oświadczenie >>>
Załącznik nr 4 – Umowa >>>
Załącznik nr 5 – Opis przedmiotu zamówienia >>>

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – FKiK-230. 29.2014
Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – FKiK-230. 30.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ ZABEZPIECZENIA(WYGRODZENIA TERENU) IMPREZ MASOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ SANITARNĄ IMPREZ MASOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGĘ MEDYCZNĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE – ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY IMPREZ MASOWYCH
Suwalski Ośrodek Kultury informuje, że w związku z faktem, od dnia 1 kwietnia 2014r. dokumentem potwierdzającym uprawnienia pracownika ochrony jest wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony, należy zamiast oświadczenia o ilości zatrudnionych osób posiadających licencję, przedstawić oświadczenie zawierające ilość zatrudnionych osób posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony wraz z kopiami legitymacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE – WYNAJEM BACKLINU ORAZ EKIPY REALIZATORSKIEJ NA IMPREZĘ PLENEROWĄ

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZYZNANIE WYŁĄCZNOŚCI OBSŁUGI GASTRONOMICZNEJ

PRZETARG – KOMPLEKSOWA REALIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ: SUWAŁKI BLUES FESTIVAL 2014 W ZAKRESIE NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA, WYNAJMU SCENY ORAZ TELEBIMÓW

PRZETARG – KOMPLEKSOWA REALIZACJA IMPREZY KULTURALNEJ: JARMARK KAMEDULSKI W ZAKRESIE NAGŁOŚNIENIA, OŚWIETLENIA I WYNAJMU SCENYOpublikował: Michał Ptaszyński
Publikacja dnia: 16.04.2018
Podpisał: Michał Ptaszyński
Dokument z dnia: 09.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 661