PRZETARGI

Suwalki_OK_znak_poziom

Aktualne zapytania ofertowe, zawiadomienia i przetargi

PRZETARGI NIEOGRANICZONE


Przetarg nieograniczony: Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach >>

Załączniki:

 1. formularz ofertowy >> – załącznik numer 1
 2. formularz cenowy – część 1 >> – załącznik numer 2.1, formularze cenowe – część 2-11 >> – załączniki numer 2.21 do 2.2.10
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału >> – załącznik numer 3
 4. wykaz robót >> – załącznik numer 4
 5. wzór umowy 1 >> – załącznik nr 5.1
 6. wzór umowy 2 >> – załącznik nr 5.2
 7. oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia >> – załącznik nr 6
 8. wzór gwarancji >> – załącznik nr 7
 9. zobowiązanie podwykonawcy >> – załącznik nr 8
 10. grupa kapitałowa >> – załącznik nr 9
 11. oświadczenie podwykonawcy >> – załącznik nr 10
 12. wykaz osób >> – załącznik nr 11

Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach” w jednym pliku >>


Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane >>


Remont elewacji i dachu budynku SOK >>

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury


ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAWIADOMIENIA


ARCHIWUM PRZETARGÓW SOK >>