PRZETARGI

Suwalki_OK_znak_poziom

Aktualne zapytania ofertowe, zawiadomienia i przetargi

PRZETARGI NIEOGRANICZONE

Przetarg nieograniczony: Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza 71 w Suwałkach>>>

Załączniki:

 1. formularz ofertowy – załącznik numer 1
 2. formularz cenowy – część 1 – załącznik numer 2.1, formularze cenowe – część 2-11 – załączniki numer 2.21 do 2.2.10
 3. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału – załącznik numer 3
 4. wykaz robót – załącznik numer 4
 5. wzór umowy 1 – załącznik nr 5.1
 6. wzór umowy 2 – załącznik nr 5.2
 7. oświadczenie o braku podstawy do wykluczenia – załącznik nr 6
 8. wzór gwarancji – załącznik nr 7
 9. zobowiązanie podwykonawcy – załącznik nr 8
 10. grupa kapitałowa – załącznik nr 9
 11. oświadczenie podwykonawcy – załącznik nr 10
 12. wykaz osób – załącznik nr 11
Wszystkie dokumenty dotyczące przetargu nieograniczonego „Remont i modernizacja obiektu Suwalskiego Ośrodka Kultury przy ul. Teofila Noniewicza w71 w Suwałkach” w jednym pliku >>>

Ogłoszenie o zamówieniu – roboty budowlane >>>

Remont elewacji i dachu budynku SOK>>>

Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Suwalskiego Ośrodka Kultury
część pierwsza >>>
część druga >>>


ZAPYTANIA OFERTOWE


ZAWIADOMIENIA


ARCHIWUM PRZETARGÓW SOK >>