ZESPÓŁ

Schemat struktury organizacyjnej Suwalskiego Ośrodka Kultury

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Dział

Dyrektor Bożena Kamińska Stanowisko samodzielne
Zastępca dyrektora Ignacy Ołów Stanowisko samodzielne
Główny księgowy Katarzyna Rainko Dział finansowo-księgowy
Główny instruktor, kierownik działu animacji, edukacji
i organizacji imprez
Anna Augustynowicz Dział animacji, edukacji
i organizacji imprez
Główny specjalista, kierownik działu promocji, marketingu
i impresariatu
Agnieszka Małka Dział promocji, marketingu
i impresariatu
Kierownik Biura Suwałki Blues Festival Bogusław Topolski Biuro Suwałki Blues Festival
Główny specjalista ds. analiz
i pozyskiwania środków zewnętrznych
Piotr Kuczek Stanowisko samodzielne
Specjalista ds. analiz
i pozyskiwania środków zewnętrznych
Agnieszka Tomaszewska Stanowisko samodzielne
Kierownik działu logistyki
i administracji
Grzegorz Krzymiński Dział logistyki i administracji
Specjalista ds. technicznych,
zastępca kierownika działu logistyki i administracji
Grzegorz Świerzbin Dział logistyki i administracji
Specjalista ds. obsługi,
zastępca kierownika działu logistyki i administracji
Tadeusz Grygienć Dział logistyki i administracji